Strona www.klamka-zapadla.pl jest portalem dziennikarstwa obywatelskiego. Każdy może zarejestrować się w witrynie i dodać swój artykuł. Warunki korzystania z witryny opisuje regulamin:

1. Treść dodawanego artykułu musi być unikalna – jego fragmenty nie  mogą być powielane zarówno przed, jak i po dodaniu artykułu na klamka-zapadla.pl. Artykuły będą sprawdzane narzędziem Wp-plagiarism-pal zarówno przed dodaniem artykułu, jak i – okresowo – po jego akceptacji.

2. Portal klamka-zapadla.pl przyjmuje tylko i wyłącznie artykuły w języku polskim. Treść i temat artykułu musi być przydatna dla odwiedzającego portal użytkownika.

3. Minimalna długość artykułu to 2000 znaków

4. Treść artykułu może zawierać maksymalnie 2 linki wychodzące.

5. Tytuł wpisu powinien mieć 20-80 znaków

6. Publikowany artykuł powinien być poprawnie i czytelnie sformatowany.

7. Nie będą przyjmowane teksty niepoprawne gramatycznie, pochodzące z mieszarek synonimów itp.

8. Moderacja wpisów będzie przeprowadzana minimum raz w tygodniu. W przypadku większej ilości zgłaszanych artykułów Administrator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia daty publikacji artykułu w taki sposób, który umożliwi wyświetlanie każdego ze zgłaszanych i zatwierdzonych artykułów na stronie głównej portalu przez okres minimum jednego dnia.

9. Treści pornograficzne, erotyczne oraz będące jawnymi reklamami firm i instytucji nie będą publikowane.

10. Każdy wpis może zostać dodany do jednej kategorii. Wpis może zostać otagowany maksymalnie 5-cioma znacznikami.

11. Nie dopuszcza się kopiowania artykułów z portalu klamka-zapadla.pl w części lub całości bez uzyskania zgody właściciela Portalu.

12. Właściciel portalu klamka-zapadla.pl nie odpowiada za straty zdrowotne i materialne powstałe w wyniku stosowania się do treści artykułów zamieszczanych w portalu.

Dodaj komentarz